Välkommen till Malmö International Church!  – en andlig oas i hjärtat av Malmö!

Som församling firar MIC snart 12 år och ett hundratal personer ser MIC som deras kyrka och andliga hem.

IMG_6313

 

 

 

 

MIC är en internationell och färgstark församlingsfamilj med mycket hjärta, värme och glädje. Kyrkan är karismatisk och evangelisk och samtidigt både familjär och evangelistisk.

 

Visionen är “att vara en bestående och växande Guds församling i Malmö, som påverkar staden och sträcker sig ut för att nå alla människor i regionen”

IMG_0526

 

 

 

 

 

 Syftet med Malmö Church är:

  • att vara ett tydligt vittnesbörd om att Jesus Kristus är en levande verklighet idag

  • att beröra människor starkt med Guds kraft och kärlek

  • att vinna människor för Gud och göra dem till Jesu lärjungar, att träna och sända ut dem att vinna andra

  • att sända ut arbetare till skörden i nationerna och att bygga nya församlingar

Vi vill vara en livgivande kristen familjär församlingsgemenskap som fokuserar på gudstjänster, bibelundervisning, Malmökonferenser och socialt arbete

 

Deklaration

Malmö International Church (MIC) är en evangelisk karismatisk frikyrka, en andlig oas i hjärtat av Malmö. MIC är en del av den svenska Trosrörelsen och också medlemmar i Malmö Kristna Råd (MKR) samt också i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). MIC relaterar också till den internationella Salt & Light-rörelsen. MIC står för en trosförkunnelse i enlighet med den Apostoliska trosbekännelsen och den Niceanska trosbekännelsen. Vår tro är baserad på Bibeln som en guide och grunden för tron och för undervisning om det kristna livet.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA


 

This post is also available in: Engelska