POSTADRESS:

Malmö International Church

Upplandsgatan 8,

214 29 Malmö

info@malmochurch.se

Pg. 37 51 44-3

BESÖKSADRESS:

Söndagar kl.16:00  Gudstjänst i Helgeandskyrkan, FÅGELBACKSGATAN 9A. 

Kassör ekonomi@malmochurch.se

VI BER GÄRNA FÖR DIG! Mejla in ditt böneämne till bon@malmochurch.se.  Gud välsigne Dig!

This post is also available in: Engelska