IMG_0957

LifeGroups i MIC

I församlingen behöver vi både den stora och den lilla gruppen, gudstjänsten i kyrkan och den mindre gruppen med fördjupade relationer. Den lilla samlingen, LifeGroup, är en naturlig plats för att dela livet. I våra LifeGroups vill vi stödja att livgivande relationer växer fram med vänskap, omsorg och bön. Där kan kristna värderingar levas ut i praktiken vilket också är andligt utvecklande. En LifeGroup är inte endast träffarna (2-3 ggr/månad) utan också att livgivande relationer skapas som får möjlighet att fördjupas över tid.

Vi tror att den här lilla gemenskapen i kyrkan är mycket viktig, därför vill vi uppmuntra Dig som MIC-medlem att vara aktiv i en LifeGroup. Det är ett sammanhang där du får lära känna nya vänner, be tillsammans med andra och växa i tro. En LifeGroup är en livgivande gemenskap där får man fungera i andliga gåvor, ge tid för varandra och både ge och ta emot omsorg.
Vi uppmuntrar alla som överlåter sig till medlemsskap i MIC att också bli aktiv i en LifeGroup.