IMG_0207

“Kraften i Guds evangelium” av pastor Ingmar Aronson. Boken kom ut 2015 och är skriven för att inspirera och utrusta troende för evangeliets spridning. Boken är en inspirationsskrift på ca 186 sidor och kan beställas via   info@malmochurch.se.       Pris: 99 kr/st, samt ev porto.

Varje människa behöver få höra evangeliet om Jesus Kristus. Budskapet om Jesus Kristus är som en säd vars frön är fyllda med Guds kraft och kan bryta sönder otro och istället mogna till tro i människors hjärtan. Kyrkan förvaltar evangeliet samtidigt som det är evangeliet som skärper kyrkan och som utrustar den med kraft att övervinna. Därför ska evangelium om Jesus vara kyrkans ständiga fokus och centrum i varje troendes liv.
Boken Kraften i Guds evangelium är både inspirerande och utmanande och är skriven för att utrusta dig för uppdraget att sprida evangeliet vidare till varje människa. Boken tar bl.a. upp följande:

Vad är Guds evangelium?
Evangeliets förmåga att rädda människor
    Striden om evangeliet
    Guds rikes hemlighet
Talet om korset och korsets stötesten
Att rätt förvalta Guds evangelium
Evangelium och kyrkans uppdrag
Glädjen och lidandet i att sprida evangelium
Det personliga vittnesbördet

 

Utsträckthandmini

CD-skivan “En Utsträckt Hand” är utgiven av Räddningsmission Malmö och MIC.

All behållning går oavkortat till RMMs arbete bland behövande och utsatta i Malmö.

Olika musiker och sångare hare skänkt sånger som bidrag till skivan för att stödja RMMs verksamhet, bl.a. Ulf Christiansson, Daniel Viklund, Mikael Järlestrand, Ola Hedén, m.fl.

Ge en gåva på minst 100 kr till RMM och meddela att du vill ha CD-skivan så skickar vi skivan till dig. Skriv till info@raddningsmission.se.

Stöd RMMs verksamhet genom en gåva till bg 272-3856.

Läs mer om RMM på denna hemsida eller på www.raddningsmission.se