Inga publika gudstjänster under december! Med anledning av pandemin och gällande rekommendationer håller vi Gudstjänst online endast. Följ oss via facebook! Gud välsigne dig!

No public services during december. Due to the pandemin We follow the restriktions and we’ll keep services online only. Follow us at facebook. God bless you!

__________________________

”Novembergudstjänster- En Timme med Gud”  1 – 22 november

Vi följer myndigheters rekommendationer med anledning av pågående pandemi. Vi kommer att ha en timmes gudstjänster, begränsa antalet gudstjänstdeltagare samt sänder gudstjänsterna digitalt. Välkommen att delta i gudstjänsten på plats, i mån av plats, och digitalt via Facebook. Gud välsigne dig!

 

“November services – One Hour with God”  1 – 22 November

We follow the authorities’ recommendations due to the ongoing pandemic. We’ll have one hour service, limit the number of participants in the service and stream the services digitally. Welcome to participate in the service on site, subject to availability, or digitally via Facebook. God bless you!

____________________________________________

Söndag 27 september 16:00:

Gudstjänst med Peter & Camilla Ahlman!

Peter & Camilla Ahlman har en bakgrund i MIC och är med oss denna söndag. De reser för To Be Continued och utrustar kristna att dela evangelium och förmedla helande. Välkommen till gudstjänsten eller följ den live på Facebook.

_______________________________________

Nyfiken på kristen tro? Ny i tron på Jesus?

Anmäl dig till vår kurs! 10 onsdagar under hösten. Gratis. Fågelbacksgatan 9A, vid Kronprinsen i Malmö

______________________________________________

Kyrkornas gemensamma förbön för Malmö!

____________________________________________

________________________________________

______________________________________

Angående gudstjänster i MIC:

“Vi ställer inte in, men vi ställer om”

Med anledning av Corona-virus sker en del förändringar. Vi fortsätter med gudstjänster än så länge, som tidigare söndagar kl.16:00 (17:00 under juli-augusti).

Vi beräknar de ska hålla på ca 1 timme. Vi rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. De som är i riskgrupper eller inte mår bra ska stanna hemma.

Bön sker online i MICs interna grupp för medlemmar. Torsdagar 19:00.

Räddningsmission Malmö (RMM) möter människor på gatan utanför lokalerna på Upplandsgatan 8: Torsdagar 17:00-18:30. RMM möter även människor och behövande enskilt.

Sänd ditt böneämne till oss så ber vi för dig! Vi ber för att nuvarande kris ska lösas på bästa sätt, så snabbt som möjligt.

________________________________________________________________