Söndag 27 september 16:00:

Gudstjänst med Peter & Camilla Ahlman!

Peter & Camilla Ahlman har en bakgrund i MIC och är med oss denna söndag. De reser för To Be Continued och utrustar kristna att dela evangelium och förmedla helande. Välkommen till gudstjänsten eller följ den live på Facebook.

_______________________________________

Nyfiken på kristen tro? Ny i tron på Jesus?

Anmäl dig till vår kurs! 10 onsdagar under hösten. Gratis. Fågelbacksgatan 9A, vid Kronprinsen i Malmö

______________________________________________

Kyrkornas gemensamma förbön för Malmö!

____________________________________________

________________________________________

______________________________________

Angående gudstjänster i MIC:

“Vi ställer inte in, men vi ställer om”

Med anledning av Corona-virus sker en del förändringar. Vi fortsätter med gudstjänster än så länge, som tidigare söndagar kl.16:00 (17:00 under juli-augusti).

Vi beräknar de ska hålla på ca 1 timme. Vi rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. De som är i riskgrupper eller inte mår bra ska stanna hemma.

Bön sker online i MICs interna grupp för medlemmar. Torsdagar 19:00.

Räddningsmission Malmö (RMM) möter människor på gatan utanför lokalerna på Upplandsgatan 8: Torsdagar 17:00-18:30. RMM möter även människor och behövande enskilt.

Sänd ditt böneämne till oss så ber vi för dig! Vi ber för att nuvarande kris ska lösas på bästa sätt, så snabbt som möjligt.

________________________________________________________________