Inga publika gudstjänster under december! Med anledning av pandemin och gällande rekommendationer håller vi Gudstjänst online endast. Följ oss via facebook! Gud välsigne dig!

No public services during december. Due to the pandemin We follow the restriktions and we’ll keep services online only. Follow us at facebook. God bless you!

__________________________________________________________

”Novembergudstjänster- En Timme med Gud”  1 – 22 november

Vi följer myndigheters rekommendationer med anledning av pågående pandemi. Vi kommer att ha en timmes gudstjänster, begränsa antalet gudstjänstdeltagare samt sänder gudstjänsterna digitalt. Välkommen att delta i gudstjänsten på plats, i mån av plats, och digitalt via Facebook. Gud välsigne dig!

“November services – One Hour with God”  1 – 22 November

We follow the authorities’ recommendations due to the ongoing pandemic. We’ll have one hour service, limit the number of participants in the service and stream the  services digitally. Welcome to participate in the service on site, subject to availability, or digitally via Facebook. God bless you!

Herrens måltid firas som regel den första eller andra söndagen varje månad.

Aktuellt:

Datum Predikant/Händelse
Söndag 1/11 Gudstjänst 16:00, “En Timme med Gud” med Ingmar & Tina Aronson.

Kom till kyrkan på Fågelbacksgatan 9A (begränsat antal platser). Medlemmar kan följa på facebook “MIC fellowship”

Söndag 8/11 Gudstjänst 16:00, “En Timme med Gud.”  Gäster: Mats & Mari Wennergrund!

Kom till kyrkan på Fågelbacksgatan 9A (begränsat antal platser). Medlemmar kan följa live på facebook “MIC fellowship”

Söndag 15/11 Gudstjänst 16:00, “En Timme med Gud.”

Kom till kyrkan på Fågelbacksgatan 9A (begränsat antal platser). Medlemmar kan följa live på facebook “MIC fellowship”

Söndag 22/11 Gudstjänst 16:00, “En Timme med Gud.”

Kom till kyrkan på Fågelbacksgatan 9A (begränsat antal platser), eller följ live på facebook “MIC fellowship””

Varmt välkommen till MIC- en andlig oas i hjärtat av Malmö!