Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius,
korsfäst, död och begraven;
nederstigen till helvetet,
på tredje dagen uppstånden igen från de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror på den Helige Ande,
en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och ett evigt liv. Amen.

This post is also available in: Engelska